Základní principy naší práce

 • zkušenosti úspěšných
 • vzájemná důvěra
 • osobní přístup
 • dlouhodobé partnerství
Více o nás

O nás

EUROMAN.CZ je soukromá vzdělávací a poradenská společnost, jejímž dlouholetým cílem a předsevzetím je dokonale připravovat lidi na náročné požadavky trhu práce. To, co stačilo před několika lety, již dnes nestačí. Velký tlak na zvyšující se profesionalitu vytváří potřebu neustále doplňovat své znalosti a dovednosti. Jsme blízko lidem i jejich práci. Učíme, trénujeme i pomáháme realizovat vaše cíle v praxi. Všichni naši lektoři dosáhli vynikajících pracovních úspěchů a umí své znalosti i dovednosti předávat. Podporujeme, motivujeme, trénujeme a nebojíme se praxe.

Již mnoha lidem, jsme dopomohli k výrazným pracovním úspěchům, zařaďte se mezi ně i Vy.

Radek Holík

Master of Business Administration (MBA)

Profesní praxe:

2004 — současnost

Ředitel a lektor vzdělávací společnosti EUROMAN.CZ s.r.o. (Olomouc, ČR)

2020 — současnost

Poradce pro komunikaci s klienty – Flora Development a.s.

2012 — 2016

Konzultant HPS Tschechien TOP Presentation Trainings s.r.o. (Brno, ČR)

1998 — 2004

Obchodní ředitel – PSM a.s. (Olomouc, ČR)

1991 — 1998

Vedoucí obchodu – MINOLTA a.s. (Olomouc, ČR)

3 x oceněn titulem „nejlepší obchodník roku“

1990 — 1991

Vedoucí obchodního střediska – HBH s.r.o. (Olomouc, ČR)

Výkonný poradce obchodu – Nakladatelství Skarabeus (Praha, ČR)

1985 – 1990

Vedoucí odboru velkoobchodu, vedoucí nákupu

Obchodní reprezentant – Jednota (Olomouc, ČR)

Naše činnost

Neustále doplňujeme, rozvíjíme a vytváříme speciální výukové programy a projekty pro osobní i firemní vzdělávání. Vycházíme ze skutečných potřeb našich klientů ve vybraných klíčových oblastech. Provádíme praktickou osobní přípravu jednotlivců i tvorbu a realizaci dlouhodobých výukových a výcvikových vnitrofiremních vzdělávacích programů. Základním principem naší práce jsou zkušenosti úspěšných, vzájemná důvěra, osobní přístup a dlouhodobé partnerství. Důraz klademe na kvalitní lektorský tým s výraznou návazností na dlouhodobé osobní úspěchy v praxi i schopnost předat a naučit.

 • Výuku
 • Trénink
 • Koučink
 • Poradenství
 • Realizace

Přehled pořádaných kurzů

Kurz seznamuje účastníky s pravidly a uměním vnitrofiremní komunikace. Názorně prezentuje rozdíly mezi běžnou a profesní komunikací. Definuje a pomáhá odstranit stávající komunikační nedostatky. Obsahuje modelové situace, praktický nácvik i zpětnou vazbu.
Podrobnosti

Účastníci kurzu se podrobně seznámí s mnoha faktory, důležitými pro uskutečnění přeměny skupiny na dobře fungující tým. Obsahuje modelové situace, video trénink i zpětnou vazbu.
Podrobnosti

Kurz seznamuje účastníky s uměním, pravidly a zásadami profesní telefonní komunikace. Obsahuje modelové situace, praktický nácvik i zpětnou vazbu.
Podrobnosti

Výrazně posiluje znalosti a dovednosti v oblasti osobního vystupování a veřejné prezentace. Vedení kurzu systémem postupného „nabalování“, výrazně eliminuje trému a stres účastníků. Kurz zahrnuje vysoký podíl tréninku.
Podrobnosti

Účastníci kurzu získají znalosti a dovednosti v oblasti nakládání s časem.
Podrobnosti

Rozvojový kurz s výrazným podílem nácviku. Účastníci kurzu získají ucelené obchodní znalosti a dovednosti. Absolvují video trénink s okamžitou osobní zpětnou vazbou.
Podrobnosti

Absolventi vzdělávacího kurzu získají znalosti a dovednosti v následné komunikaci se zákazníky s přímou vazbou na další obchodní aktivitu. Účastníci absolvují video trénink s okamžitou zpětnou vazbou a doporučením.
Podrobnosti

Přínos pro Vás

 • Předáváme nové poznatky a dovednosti
 • Trénujeme, zacvičujeme a připravujeme
 • Zvyšujeme profesionalitu a sebejistotu
 • Rozvíjíme, motivujeme a podporujeme
 • Pracujeme s jednotlivci i skupinami
 • Napomáháme k rychlejšímu úspěchu
 • Vylepšujeme osobní i firemní image
 • Inspirujeme a předkládáme návrhy
 • Spolutvoříme dobré jméno na trhu
 • Pracujeme a ověřujeme přímo v praxi
 • Neseme spoluzodpovědnost za výsledek

Práce v praxi

 • Osobní příprava v praxi
 • Přímá práce na pracovišti
 • Okamžitý přenos zkušeností
 • Rozbor a pracovní konzultace
 • Motivace a následná podpora
 • Objektivní zpětná vazba
 • Pomoc při realizaci úkolů
 • Vyhodnocení práce, poradenství
Partneři

Kontakt

Fakturační adresa

EUROMAN.CZ s.r.o.,
Olšová 10, Olomouc, Chomoutov
779 00 Česká republika

IČO: 26836441
DIČ: CZ 26836441

Bankovní spojení

Banka: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 1576179001/5500
IBAN: CZ8424000000001576179001
BIC: EBNKCZPP

© 2004–2020, EUROMAN | Všechna práva vyhrazena.

Designed by Rency